Tanítványképzés 128.rész – Izráel története 24. rész – A déli országrész (Júda) története. 1.