A legnehezebben megértett igazság – Isten kér is nem csak ad

Mi értelme a küzdelemnek ? – A gyümölcstermés folyamata

Bukásaink oka – Bábel újratöltve, szellemi zűrzavar

Megrendítő élmények – Mi erősíti meg a Hitet?

A nagy döntés – hiány vagy szükség alapján döntünk

Az Önzés erősödése – az emberiség leépülésének oka

Ami biztosan elválaszt Istentől- melyik úton érdemes járni ?

Ember harca a bűnnel – Jézus találkozása a leprással

A legfárasztóbb küzdelem – Jézus második eljövetelének a jelentősége

Végső Elszámolás- az igazságosan Ítélő